ZŠ 6.-8. r.

Kurzy pro druhý stupeň

Naše kurzy na druhém stupni, jsou zaměřeny jak na předmětovou, vědomostní a školní angličtinu, ale také na využití znalostí a dovedností, které budou moci naši studenti využít nejen ve škole, ale především v běžném a osobním životě, při studiu a později i ve své profesní kariéře. Všechny lekce a aktivity jsou určeny pro získání sebedůvěry v mluveném projevu. Naším hlavním cílem je motivovat a vést k maximálním výkonům naše studenty při jejich jazykových výukách. Klademe důraz na vytvoření přátelské, svěží a příjemné atmosféry, která vždy vede k vzájemnému porozumění a dosažení nejlepšího cíle v oblasti jazykových dovedností. Většina našich studentů, kteří s námi začínali, v MŠ jsou dnes žáky 8. ročníků a stále se vrací a pokračují ve výuce aj u nás. A to je podle nás ta nejlepší zpětná vazba!