Závazná přihláška

(doplňte název MŠ nebo ZŠ)(slouží jako VS pro platbu)


(podmínky jsou uvedeny na konci této stránky)

 

Podmínky kurzu:

Výuka v 1. pololetí začíná první týden v říjnu a končí na konci ledna. 2. pololetí začíná v únoru a končí na konci května.

Výuka probíhá 1x nebo 2x týdně, lekce v MŠ trvá 30 minut a lekce v ZŠ 45 minut, minimální počet je 6 dětí ve skupině.

Součástí kurzu jsou výukové materiály Student´s Book, které děti obdrží na první hodině. Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků, podzimních, vánočních, jarních, velikonočních a školních prázdnin dle příslušného kraje.

Absence z naší strany bude nahrazena. Dětem nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce, v případě dlouhodobé nemoci je kurzovné vráceno dle počtu zameškaných hodin. Uvedené údaje budou použity výhradně ke kontaktu mezi organizátorem kurzu a rodiči.

Souhlasíme s uveřejněním fotek dětí z výuky na webových stránkách Dětské angličtiny.


Odesláním přihlášky výslovně souhlasíte s výše uvedenými podmínkami kurzu.