ZŠ 1. r.

Za dětmi do ZŠ docházíme odpoledne, 1 nebo 2 x týdně, podle přání a možností rodičů a školy. Ze zkušenosti víme, že je pro děti důležité, učit se v prostředí jim známé a důvěrné. Kurz je určen pro děti mladšího školního věku, kteří se začaly či začínají učit anglicky.

Se psaním a čtením se v tomto kurzu děti nesetkávají vzhledem k tomu, že se teprve učí číst a psát ve svém rodném jazyce.

Výuka v 1. pololetí začíná v říjnu a končí na konci ledna. 2. pololetí začíná v únoru a končí na konci května a bývá zakončena vystoupením, kde děti prezentují rodičům svou celoroční práci.

V ceně kurzu je zahrnuta doprava do a ze ZŠ, nájem, příručka Student´s book, laminátové obrázkové karty, materiály k výuce, DVD s fotkami, písničkami a básničkami jak děti pracovaly v průběhu roku, certifikát o absolvování kurzu a drobné odměny po dobu školního roku.

 

Výukový materiál Student´s book, obsahuje jednotlivé lekce, v kterých jsou slovíčka a psané texty, které jsou určeny jen pro dospělé. Děti budou pracovat pouze s obrázky. Některé strany obsahují vystřihovánky, použitelné k jednoduchým a užitečným činnostem. Důležitou roli mají v příručce omalovánky, které prozatím nepíšícím dětem plní funkci záznamníku a připomínají jim to, co se už naučily. Slovo přitom vždy několikrát opakují. Cílem není vybarvená kresba, která je jen vedlejším produktem, ale mnohonásobné opakování příslušného výrazu. Proto je třeba vybarvovat obrázky v období, kdy se o tématu mluví, nebo kdy se znovu procvičuje. Jen tak může mít význam pro asociační vazby.

 

 

Hodiny jsou stále vedeny hravou formou vizuálních, auditivních a prožitkových her, v návaznosti na moderní techniku NLP - Neuro - lingvistické programování. Díky cílenému lingvistickému propojování všech smyslů si děti angličtinu, lépe zapamatují, rozvíjí a prakticky ji používají.

Děti se seznamují se strategiemi učení a sami si zvolí tu, která je jim nejpřirozenější. Učí se různými způsoby, mezi nejdůležitější patří pozorování, poslech, mluvení, napodobování, zpívání, tanec a hra.

Používáme originální nahrávky písniček, básniček, pohádek, omalovánky, obrázkové karty, plakáty a interaktivní CDS - ROM s interaktivními jazykovými hrami, písničkami, příběhy a průpravnými cvičeními.

Hlavním cílem kurzu je komunikace v angličtině s využitím širokého spektra zábavných a současně vzdělávacích aktivit, které vycházejí z každodenního života a se kterými se Vaše dítě může snadno ztotožnit. Probudit schopnost myslet v cizím jazyce bez vnitřního překladu.
Klademe velký důraz na pochvalu i za malé pokroky. Dobrá nebo špatná zkušenost se školní angličtinou ovlivní vztah dítěte k pozdějšímu skutečnému studiu tohoto jazyka.


Věříme, že cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Pokud jde o neurologický základ, jsme všichni stejní, takže co je možné pro jednoho, je možné pro každého. Jde jen o to, jak toho dosáhnout a my známe způsob!

Proto k nám přijďte svou ratolest přihlásit na jazykový kurz.

Online přihláška