ZŠ 4.-5. r.

Angličtina ve 4. a 5. třídě je již celkově zaměřená na všechny čtyři jazykové schopnosti, a to mluvení, čtení, poslech a psaní.
Nové komunikační dovednost dávají dětem mnohem více příležitostí používat angličtinu s důvěrou, která v nich vytváří pocit úspěchu a jistoty.
Výuka je vedena nenásilnou formou v návaznosti na moderní techniku NLP - Neuro - lingvistické programování. Děti se seznámí se strategiemi učení a sami si zvolí tu, která je jim nejpřirozenější.
Slovní zásoba, kterou dětí získají na našich kurzech, jim bude jen ku prospěchu a díky tomu se budou moci soustředit na psaní a čtení.
Učíme se různými způsoby, mezi nejdůležitější patří pozorování, poslech, mluvení, napodobování, zpívání, tanec a hra.

ZŠ 4. a 5. ročník

Používáme originální nahrávky písniček, básniček, dialogů, obrázkové karty, plakáty a interaktivní CDS - ROM s interaktivními jazykovými hrami, písničkami, příběhy a průpravnými cvičeními. Děti hrají příběhy v angličtině, zpívají a tancují na nové písničky, recitují básničky a čtou krátké texty atd.

Hlavním cílem kurzu je komunikace v angličtině s využitím širokého spektra zábavných a současně vzdělávacích aktivit, které vycházejí z každodenního života a se kterými se Vaše dítě může snadno ztotožnit. Naším cílem do budoucna je, abyste mohli s dětmi komunikovat jak doma tak kdekoliv ve světě. Probudit schopnost myslet v cizím jazyce bez vnitřního překladu.

Věříme, že cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu.

Pokud jde o neurologický základ, jsme všichni stejní, takže co je možné pro jednoho, je možné pro každého. Jde jen o to, jak toho dosáhnout a my známe způsob!
Proto k nám přijďte svou ratolest přihlásit na jazykový kurz.

Online přihláška