ZŠ 2.-3. r.

Za dětmi do ZŠ docházíme odpoledne, 1 nebo 2 x týdně, podle přání a možností rodičů a školy. Ze zkušenosti víme, že je pro děti důležité, učit se v prostředí jim známé a důvěrné. Kurz je vhodný pro děti na 1. stupni, kteří již naše kurzy navštěvovaly či se začínají učit anglicky.

Čeká nás nově psaní a čtení v angličtině, nová slovíčka a hlavně mluvení ve větách. Slovní zásoba získaná v našich kurzech jim bude jen ku prospěchu a děti se budou moci soustředit na psaní a čtení, ale hlavně budou mít pocit úspěchu a jistoty a nebudou se bát jazyk aktivně používat.

Výuka v 1. pololetí začíná v říjnu a končí na konci ledna. 2. pololetí začíná v únoru a končí na konci května a bývá zakončena vystoupením, kde děti prezentují rodičům svou celoroční práci. Délka vyučovacího bloku je 45 minut.

V ceně kurzu je zahrnuta doprava do a ze ZŠ, nájem, výukový materiál Student´s book 2, laminátové obrázkové karty, materiály k výuce, DVD s fotkami, písničkami a básničkami jak děti pracovaly v průběhu roku, certifikát o absolvování kurzu a drobné odměny po dobu školního roku.

 

Hodiny jsou stále vedeny hravou formou vizuálních, auditivních a prožitkových her, v návaznosti na moderní techniku NLP - Neuro - lingvistické programování. Díky cílenému lingvistickému propojování všech smyslů si děti angličtinu, lépe zapamatují, rozvíjí a prakticky ji používají.

Děti se seznamují se strategiemi učení a sami si zvolí tu, která je jim nejpřirozenější. Učí se různými způsoby, mezi nejdůležitější patří pozorování, poslech, mluvení, napodobování, zpívání, tanec a hra.

Používáme originální nahrávky písniček, básniček, pohádek, omalovánky, obrázkové karty, plakáty a interaktivní CDS - ROM s interaktivními jazykovými hrami, písničkami, příběhy a průpravnými cvičeními. Děti hrají pohádky v angličtině, zpívají a tancují na nové písničky, recitují básničky a čtou krátké příběhy, vybarvují obrázky atd.

Hlavním cílem kurzu je komunikace v angličtině s využitím širokého spektra zábavných a současně vzdělávacích aktivit, které vycházejí z každodenního života a se kterými se Vaše dítě může snadno ztotožnit. Probudit schopnost myslet v cizím jazyce bez vnitřního překladu.

Klademe velký důraz na pochvalu i za malé pokroky. Dobrá nebo špatná zkušenost se školní angličtinou ovlivní vztah dítěte k pozdějšímu skutečnému studiu tohoto jazyka.


Věříme, že cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Pokud jde o neurologický základ, jsme všichni stejní, takže co je možné pro jednoho, je možné pro každého. Jde jen o to, jak toho dosáhnout a my známe způsob!

Proto k nám přijďte svou ratolest přihlásit na jazykový kurz.

Online přihláška