O nás

 


Naše motto: „ Angličtina je úžasný nástroj, který propojuje celý svět, umožněte svému dítěti být součástí tohoto světa."

 

 

DĚTSKÁ ANGLIČTINA se specializuje na výuku angličtiny dětí předškolního a školního věku. Výuce angličtiny v mateřských školách se věnujeme od roku 2003. V MŠ pracujeme s dětmi od 4 let a zjistili jsme, že chybí návaznost do ZŠ. Postupem času, na základě přání rodičů, kteří chtěli, aby jejich děti s námi i nadále pokračovaly a prohlubovaly si znalosti v Aj, pořádáme kurzy na základních školách od prvního do pátého ročníku. Začínali jsme v Praze a dnes již působíme i ve Středočeském kraji.

Nabízíme kurzy s vlastní metodikou a výukovým programem, ověřeným v praxi. Program je pečlivě propracovaný a speciálně upravený pro žáčky MŠ a ZŠ. Obsahuje vše, co patří k rozvoji osobnosti, kreativity a fyzického rozvoje s návazností na základní školu.


Hlavním cílem našich kurzů je komunikace v angličtině s využitím širokého spektra zábavných a současně vzdělávacích aktivit, které vycházejí z každodenního života a se kterými se Vaše dítě může snadno ztotožnit. Probudit schopnost myslet v cizím jazyce bez vnitřního překladu.

Naším dlouhodobým cílem je v dětech vzbudit zvědavost a zájem o jazyk a vytvořit si k němu kladný vztah.

Vycházíme z přesvědčení, že děti jsou našimi rovnocennými partnery, proto používáme své osobnosti a odbornosti k tomu, abychom v nich probudili jejich vlastní zdroje a mechanismy učení. Podporujeme přirozenou dětskou zvídavost, hravost a fantazii tím, že se umíme vžívat do dětských pocitů. Respektujeme jedinečnost každého, proto, když nastane situace, že se některé z dětí nechce zapojovat nebo komunikovat v Aj, nikdy nevytváříme nátlak a necháváme je v pozici „pozorovatele", kde jazyk vnímají pasivně. Víme, že nastane období, kdy se samo spontánně přidá. Klademe velký důraz na pochvalu i za malé pokroky. Dobrá nebo špatná zkušenost s předškolní a školní angličtinou ovlivní vztah dítěte k pozdějšímu skutečnému studiu tohoto jazyka.


Věříme, že budete s našimi kurzy spokojeni, že se Vaše děti budou na výuku těšit a budou chtít s námi pokračovat i nadále.