Za dětmi do MŠ docházíme dopoledne i odpoledne, 1 nebo 2 x týdně, podle přání a možností rodičů a školky. Ze zkušenosti víme, že je pro děti důležité, učit se v prostředí jim známé a důvěrné. Pro děti tohoto věku je ideální setkávat se s angličtinou dvakrát týdně. Vyučovací hodina by neměla přesáhnout půl hodiny, vzhledem k rychlé unavitelnosti a ztrátě pozornosti. Výuka v 1. pololetí začíná v říjnu a končí na konci ledna. 2. pololetí začíná v únoru a končí na konci května a bývá zakončena vystoupením, kde děti prezentují rodičům svou celoroční práci. Ve školce, na hlavní nástěnce je umístěn plakát, který Vás informuje,co v daný měsíc probíráme.

V ceně kurzu je zahrnuta doprava do a z MŠ, nájem, příručka Student´s book, zalaminátované obrázkové karty, materiály k výuce, DVD s fotkami, písničkami a básničkami jak děti pracovaly v průběhu roku, certifikát o absolvování kurzu a drobné odměny po dobu školního roku.

Výukový materiál Student´s book, obsahuje jednotlivé lekce, v kterých jsou slovíčka a psané texty, které jsou určeny jen pro dospělé. Děti budou pracovat pouze s obrázky. Důležitou roli mají v příručce omalovánky, které prozatím nepíšícím dětem plní funkci záznamníku a připomínají jim to, co se už naučily. Slovo přitom vždy několikrát opakují. Cílem není vybarvená kresba, která je jen vedlejším produktem, ale mnohonásobné opakování příslušného výrazu. Proto je třeba vybarvovat obrázky v období, kdy se o tématu mluví, nebo kdy se znovu procvičuje. Jen tak může mít
význam pro asociační vazby.

Hodiny jsou vedeny hravou formou vizuálních, auditivních a prožitkových her, v návaznosti na moderní techniku NLP - Neuro - lingvistické programování. Dítě je v tomto věku vlastně „naprogramováno" učit se řeč. V pozdějším věku se vývoj řečových center v mozku uzavírá. Pokud v této době podporujeme v mozku vznik dalšího řečového centra (vedle řeči mateřské), je to dar, který bude zužitkovávat a oceňovat po celý svůj život.

Děti se seznamují se strategiemi učení a sami si zvolí tu, která je jim nejpřirozenější. Učí se různými způsoby, mezi nejdůležitější patří pozorování, poslech, mluvení, napodobování, zpívání a hra.

Používáme originální nahrávky písniček, básniček, pohádek, omalovánek, obrázkových karet a her na zautomatizování některých anglických vazeb.

Vycházíme z přesvědčení, že děti jsou našimi rovnocennými partnery, proto používáme své osobnosti a odbornosti k tomu, abychom v nich probudili jejich vlastní zdroje a mechanismy učení. Podporujeme přirozenou dětskou zvídavost, hravost a fantazii tím, že se umíme vžívat do dětských pocitů. Respektujeme jedinečnost každého, proto, když nastane situace, že se některé z dětí nechce zapojovat nebo komunikovat v Aj, nikdy nevytváříme nátlak a necháváme je v pozici „pozorovatele", kdy jazyk vnímají pasivně. Víme, že nastane období, kdy se samo spontánně přidá. Klademe velký důraz na pochvalu i za malé pokroky. Dobrá nebo špatná zkušenost s předškolní angličtinou ovlivní vztah dítěte k pozdějšímu skutečnému studiu tohoto jazyka.

 

Věříme, že cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Pokud jde o neurologický základ, jsme všichni stejní, takže co je možné pro jednoho, je možné pro každého. Jde jen o to, jak toho dosáhnout a my známe způsob!

Online přihláška